Inligtingwetenskap
Sentrum vir Kennisdinamika en Besluitneming
Stellenbosch Universiteit
Suid-Afrika

VOORGRAADSE PROGRAMME
Informasiestelsel Bestuur
Sosio-Informatika
Besluitneming en Kennisbestuur
VOORGRAADSE MODULES
Informasiestelsel Bestuur
Sosio-Informatika
Besluitneming en Waardes
NAGRAADSE PROGRAMME
Honneursgrade (NKR 8)
Meesters-navorsingsgrade
(NKR 9)
Doktorale Navorsingsgrade
(NKR 10)
KORT KURSUSSE EN KONSULTASIE
NAVORSING

BA Program in Sosio-Informatika

Inligtingstelsels het 'n onbetwisbare deel van ons wêreld geword en speel 'n noodsaaklike rol in moderne organisasies. In hierdie vinnig-veranderende wêreld het ons 'n behoefde om die ontploffing van informasie te verstaan en te oorleef in die turbulente wêreld waarin ons onself bevind.

Hierdie kursus fokus nie net op 'n grondige verstaan van tegnologie nie, maar voeg ook 'n dieper verstaan van sosiale en organisatoriese dinamika en kennisstelsels daarby.

Die program BA (Sosio-Informatika) is uniek in die Suid-Afrikaanse konteks aangesien dit harde, tegniese vakke kombineer met vakke uit die sosiale wetenskappe. Hierdie gebalansseerde benadering inkorporeer elemente wat strek van modellering, databasisontwerp en programmering tot sosiale teorie, menslike kognisie, politiek en leierskap.

Deur informatika in geheel te beskou bemagtig hierdie kursus studente om die regte-wêreld implikasies van die vakmateriaal te verstaan, eerder as 'n blote akademiese studie.


   

Kopiereg © 2014 Inligtingwetenskap - Sentrum vir Kennisdinamika en Besluitneming, Stellenbosch Universiteit, Suid-Afrika
Neem kennis dat indien daar enige verskille tussen die inligting op hierdie webtuiste en inligting in Stellenbosch Universiteit se jaarboek is, sal die laasgenoemde voorkeur geniet.